Współpraca

Proponujemy korzystne umowy na obsługę informatyczną i serwisową dostosowane do potrzeb klienta. Koszty obsługi informatycznej ustalane są indywidualnie w oparciu o wymagania klienta na które składają się takie czynniki jak:

– ilość i rodzaj sprzętu objętego umową serwisową,
– czas reakcji na zgłoszenie (SLA),
– zakres i charakter usług.

Zlecenia rozliczane są na podstawie stawki godzinowej, lub ryczałtowo.